Nazad na pregled projektnih partnera

 

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Vukovarsko-srijemske županije (u daljnjem tekstu: JU) osnovana je Odlukom 

županijske skupštine sukladno odredbi članka 76.stavak 1. i 4. Zakona o zaštiti prirode (N.N.br. 70/05).

 

JU započela je s radom 01.ožujka 2008. godine na organizaciji i ustrojstvu unutar ustanove sa svrhom dovođenja u funkcionalno stanje. JU obavlja djelatnosti zaštite, održavanja i promicanja zaštićenih prirodnih vrijednosti na području Vukovarsko-srijemske županije u cilju zaštite i očuvanja izvornosti prirode, osiguravanja neometanog odvijanja prirodnih procesa i održivog korištenja prirodnih dobara, te nadzor nad provođenjem uvjeta i mjera zaštite prirode na zaštićenim područjima kojima upravlja JU.

 

Zaštićenim prirodnim vrijednostima kojima upravlja JU, upravlja se na temelju  godišnjeg programa zaštite, očuvanja, održavanja, korištenja i promicanja zaštićenih prirodnih vrijednosti. Javnom ustanovom upravlja Upravno vijeće koje ima predsjednika i dva člana. Predsjednika i članove Upravnog vijeća imenuje i razrješuje Županijska skupština Vukovarsko–srijemska.

 


 

Projektni tim JU za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području VSŽ na projektu Sens Wetlands

 

 

     

     mr.sc. Pavao Dragocevic dipl.ing

     Uloga: Koordinator projekta

     Zadaci: Vođenje projekta, organiziranje sastanaka

 

 

 

 

 

 

     Mario Raguž, dipl.ing.agro

     Uloga: Voditelj radionica

     Zadaci: Vođenje radionica, javna nabavi