Druga laboratorijska analiza ključnih fizikalno-kemijskih parametara u površinskim vodama, podzemnim vodama i otjecanju u Srbiji i Hrvatskoj na projektu Sens Wetlands za razdoblje od prosinca 2018. do svibnja 2019. objavljena je 10.6.2019.

Potpuni tekst analize objavljen je na poveznici.

  

Prva laboratorijska analiza ključnih fizikalno-kemijskih parametara u površinskim vodama, podzemnim vodama i otjecanju u Srbiji i Hrvatskoj na projektu Sens Wetlands objavljena je 30.11.2018. 

 

Potpuni tekst analize objavljen je na poveznici.