Back to all project partners

 

Pokrajinski zavod za zaštitu osnovan je 1. veljače 1966. godine odlukom skupštine Socijalističke autonomne pokrajine Vojvodine sa sjedištem u Novom sadu na Petrovaradinskoj tvrđavi, zavod je s radom započeo 1. travnja iste godine na temeljima i stručnom kadru tadašnjeg Poljoprivrednog arhiva i kao takav funkcionira sve do 1993. kada prestaje s radom kao zaseban zavod i prelazi u sastav Zavoda za zaštitu Srbije. Stvaranjem zakonske osnove u Zakonu o zaštiti prirode, odlukom skupštine autonomne pokrajine Vojvodine 1. travnja 2010. osnovan je Pokrajinski zavod za zaštitu prirode. S obzirom na to da je i 1966. i 2010. Pokrajinski zavod počeo s radom 1.travnja taj dan se obilježava kao Dan pokrajinskog zavoda.

 

Pokrajinski zavod za zaštitu prirode djeluje na području autonomne pokrajine Vojvodine s djelatnostima definiranim Zakonom o zaštiti prirode. 

Poslovi zaštite prirode odnose se na:

 


 

Projektni tim Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode na projektu SensWetlands

 

 

 

 

 

     Goran Krnčević

     Uloga: Projektni menadžer

     Zadaci:Koordiniranje suradnje među partnerima i vođenje projekta

  

 

 

 

 

 

 

     Mr. Katarina Dragaš

     Uloga: Projektni asistent

     Zadaci: Organizacija aktivnosti, tehnička i administrativna podrška

 

 

 

 

 

 

 

     Dr. Vesna Kicošev

     Uloga: Inženjer zaštite životne sredine i stručnjak za analizu

     Zadaci: Planiranje baze podataka, provođenje analize, davanje smjernica

 

 

 

 

 

 

 

 

     Klara Sabadoš

     Uloga: Stručnjak za predeonu ekologiju i zaštitu prirode

     Zadaci: Odabir mikrolokacija, mapiranje staništa, analiza podataka

 

 

 

 

 

 

     Tanja Bošnjak

     Uloga: Stručnjak za meliorativne sustave

     Zadaci: Odabir mikrolokacija, komparativna analiza hidroloških i bioloških podataka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Ranko Perić

     Uloga: Stručnjak za botaniku

     Zadaci: Kartiranje staništa, obrada podataka

 

 

 

 

 

 

 

     Dr. Biljana Panjković

     Uloga: Viši stručnjak za botaniku

     Zadaci: Proučavanje vegetacije, obrada podataka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Alen Kiš

     Uloga: Inženjer šumarstva

     Zadaci: Kartiranje staništa, analiza uputstva 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Mr. Laslo Galamboš

     Uloga: Stručnjak za hidrobiologiju i zaštitu prirode

     Zadaci: Koordinacija vanjskih stručnjaka, analiza podataka

 

 

 

 

 

 

 

 

     Lidija Marinković

     Uloga: Stručnjak za informacijske sustave

     Zadaci: Nabava opreme, rad s bazom podataka