Nazad na objave


Teren za kartiranje staništa u PP „Bačkotopolske doline“, akumulacija ZobnaticaDatum objave: 24.05.2018.

Glavni cilj projekta Aktivna senzorska mreža za praćenje i procenu životne sredine radi zaštite i pametnog korišćenja močvarnih područja i drugih površinskih voda, je razvoj integrisanog prekograničnog monitoring sistema za potrebe zaštite životne sredine i biodiverziteta, čime će se obezbediti nova prekogranična korelacija i evaluacija podataka, i rad na unapređivanju zaštite močvarnih područja primenom savremenih metoda detekcije i praćenja ekološkog stanja graničnih područja.

Kartiranje staništa u okviru projekta SeNs WETLANDS je započeto na zapadnoj obali akumulacije Zobnatica, u blizini ušća Karađorđevačke doline. Kartirani su ostaci prirodnih staništa na poluostrvu (I i II stepena režima zaštite), unutar granica zaštićenog područja PP „Bačkotopolske doline“. Kartiranje se nastavilo u šumskim zasadima zapadne obale veštačkog jezera.