Nazad na objave


Teren za odeđivanje mernih mesta u Tompojevačkim ritovimaDatum objave: 24.04.2018.

Glavni cilj projekta Aktivna senzorska mreža za praćenje i procenu životne sredine radi zaštite i pametnog korišćenja močvarnih područja i drugih površinskih voda, je razvoj integrisanog prekograničnog monitoring sistema za potrebe zaštite životne sredine i biodiverziteta, čime će se obezbediti nova prekogranična korelacija i evaluacija podataka, i rad na unapređivanju zaštite močvarnih područja primenom savremenih metoda detekcije i praćenja ekološkog stanja graničnih područja.

U okviru projekta SeNs WETLANDS, Pokrajinski zavod za zaštitu prirode (partner 3) i spoljni saradnik za hidrologiju su pomagli partnerima iz Hrvatske, Javnoj ustanovi za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Vukovarsko-srijemske županije (partner 4), da oderde mikrolokacije za postavljanje mernih mesta. Mikrolokacije se nalaze na lokalitetu Bililo, u okviru Tompojevačkih ritova. Oderđeno je 9 mernih mesta, i to 7 za određivanje kvaliteta podzemnih voda i 2 za sakupljanje površinskog oticaja.

Članovi projektnog tima Fakulteta tehničkih nauka su ujedno uzeli uzorke vode za laboratorijske analize.