Nazad na objave


Izgradnja mernih mesta za monitoring stanice u okviru projekta SeNs WETLANDS u Parku prirode „Bačkotopolske doline“ (akumulacija Zobnatica)Datum objave: 15.06.2018.

Glavni cilj projekta Aktivna senzorska mreža za praćenje i procenu životne sredine radi zaštite i pametnog korišćenja močvarnih područja i drugih površinskih voda, je razvoj integrisanog prekograničnog monitoring sistema za potrebe zaštite životne sredine i biodiverziteta, čime će se obezbediti nova prekogranična korelacija i evaluacija podataka, i rad na unapređivanju zaštite močvarnih područja primenom savremenih metoda detekcije i praćenja ekološkog stanja graničnih područja.

U okviru projekta SeNs WETLANDS, Pokrajinski zavod za zaštitu prirode (PZZP; partner 3) je imao obavezu da rukovodi aktivnostima na lociranju i postavljanju monitoring stanica. Tako je na osnovu aktivnosti I1.1, odnosno I1.1.2 postavljeno 9 mernih mesta za monitoring pozemnih voda i 6 kolektora za posmatranje površinskog oticaja. Merne stanice su raspoređene na tri lokaliteta u priobalnom pojasu akumulacije Zobnatica, koja se nalazi u Parku prirode “Bačkotopolske doline”. Lokaliteti su raspoređeni unutar Karađorđevačke doline, severnog i sevroistočnog dela akumulacije.

Merna mesta su raspoređena tako da obuhvataju različite tipove vegetacije u okviru priobalnog pojasa, i to: agrarni predeo – oranice, pojas drvenaste vegetacije i priobalnu travnu vegetaciju. Merna mesta su postavljena iznad priobalnog vegetacionog pojasa i uz samu obalu.