Nazad na objave


Terensko uzorkovanje površinske, podzemne vode i ocijedne vode Tompojevačkih ritovaDatum objave: 16.10.2019.

Istraživački tim IPA projekta Aktivna senzorska mreža za praćenje i procjenu životne sredine radi zaštite i pametnog korištenja močvarnih područja i drugih površinskih voda sa FTN, Novi Sad je organizirao je terensko uzorkovanje Tompojevačkih ritova gdje su prikupljeni uzorci površinske, podzemne i ocijedne vode.

Ukupno je prikupljeno 10 uzoraka (4 površinske vode, 2 podzemne vode i 4 uzorka ocijedne vode). Površinska voda je prikupljena direktno iz rita, podzemna voda prikupljena je iz pijezometara u okolini rita, dok je ocijedna voda prikupljena iz izgrađenih kolektora za prikupljanje ocijednih voda. Prikupljeni uzorci su transportirani do laboratorije u skladu sa važićim propisima i preporukama do akreditiranog Laboratorija za monitoring deponija, otpadnih voda i zraka na Odjelu za inženjerstvo zaštite životne sredine i zaštite na radu, Fakulteta tehničkih znanosti, Sveučilišta u Novom Sadu gdje su napravljene analize prikupljenih uzoraka.