Nazad na objave


Rezultati istraživanja u okviru projekta „SeNs Wetlands“Datum objave: 30.10.2019.

Rezultati istraživanja provedenih u okviru aktivnosti projekta „SeNs Wetlands“ - Aktivna senzorska monitorska mreža, procjena zaštite okoline i pametno korištenje močvarnih i ostalih površinskih voda iz Programa Intrerreg IPA-CBC Croatia-Serbia 2014-2020. u suradnji s općinom predstavljeni su lokalnoj zajednici u prostorijama Doma kulture, Tompojevci. Na taj način Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Vukovarsko-srijemske županije nastoji osim uključivanja i informiranja lokalne zajednice, također povećati razinu svijesti o antropogenom utjecaju na kvalitetu površinske i podzemne vode s obzirom na intenzivnu poljoprivrednu proizvodnju.

Projekt prekograničnog karaktera se u Republici Hrvatskoj provodi na lokalitetu Bililo u neposrednoj blizini Tompojevaca, s ciljem razvoja prekograničnih upravljačkih monitorskih sustava za ključne postojeće rizike, zaštitu okoline i biološke raznolikosti. Rezultati istraživanja biljnih i pojedinih životinjskih vrsta koje imaju stanište na lokalitetu Bililo, utvrđivanje kvalitete površinske i podzemne vode analiziranjem fizikalno-kemijskih parametara metodom izravnog mjerenja na terenu vršenih u tekućoj i protekloj godini, izazvali su zanimanje lokalne zajednice. Prema riječima voditelja projekta Maria Raguža-višeg stručnog savjetnika Javne ustanove, postojeće stanje moguće je poboljšati uz pomoć modela zaštite staništa uporabom zelenih pojaseva, odnosno vegetacije koja bi znatno umanjila utjecaj štetnih tvari na kvalitetu vode.