Nazad na objave


Dodjela diploma sudionicima programa edukacije "Mladi čuvari prirode"Datum objave: 26.09.2019.

Razvijanje ekološke svijesti kod učeničke populacije jedan je od osnovnih zadataka Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Vukovarsko-srijemske županije, a provodi se Programom edukacije „ Mladi čuvari prirode“. Školske godine 2018/19., koordinaciju Programa edukacije vršio je viši stručni savjetnik Mario Raguž a provodio se kao i prethodne godine u okviru projekta „SeNs Wetlands“, financiranog iz Programa prekogranične suradnje Interreg IPA-CBC Croatia-Serbia.

U Programu edukacije sudjelovali su polaznici iz deset osnovnih škola : OŠ Bartola Kašića Vinkovci, OŠ A.G.Matoša Vinkovci, OŠ Vladimira Nazora Vinkovci, OŠ Josipa Kozarca Vinkovci, OŠ I.G.Kovačića Vinkovci, OŠ Ivana Mažuranića Vinkovci, OŠ Zrinskih Nuštar, OŠ Nikole Tesle Mirkovci, OŠ Blage Zadre Vukovar i OŠ A.Bauera Vukovar. Svečanom dodjelom diploma polaznicima Programa edukacije u prostoru Pikovog stana na Sopotu, završen je ovogodišnji ciklus edukacije u okviru provedbe Projekta „SeNs Wetlands“.

Nakon dodjele diploma, projektni partneri prezentirali su dosadašnje rezultate aktivnosti provedenih tijekom rada na Projektu u Republici Hrvatskoj i Republici Srbiji.