Nazad na objave


Izvješće s radionice o interesima zainteresiranih strana na projektu SeNs WETLANDSDatum objave: 10.09.2019.

U okviru sastanka koji je organiziran u prostorijama Općine Bačka Topola, predstavljen je obrazovni program pod nazivom „Uspostavlјanje višefunkcionalnog zelenog pojasa uz vodna tijela stavovi zainteresiranih strana“ i obavlјeno je anketiranje prisutnih korisnika prostora i drugih zainteresiranih strana. Od ukupno prisutnih sudionika, registriralo se njih 33, među kojima su predstavnici: lokalne samouprave (predsjednik općine, član općinskog vijeća i djelatnik općine), ekoloških udruga „Jezero“, i „Arkus“, ekološko ribolovačkog društva, UG „Zobnatičari“, udruženja lovaca „Panonija“, polјočuvarske službe ,,Ipon security”, upravitelja zaštićenog područja JP „Komgrad“, DTD Severna Bačka Subotica, kao i službe za suradnju i pomoć zajednici „IC/TK“ Bačka Topola. Sastanku su prisustvovali i predstavnici medija: Pannon TV, Magyar Szo, Radio regije Bačka Topola, RTV Novi Sad.

Mišlјenje korisnika prostora je od izuzetnog značaja za pronalaženja optimalnih rješenja za korištenje zaštitnog zelenog pojasa uz vodno tijelo. Na osnovu dobivenih podataka planira se izrada smjernica za podizanje i održavanje zelenila uz površinske vode, kao i izrada plana ozelenjavanja za jednu dionicu obale akumulacije „Zobnatica“.

Obrazovni program sadržao je sljedeće: Cilјevi i zadaci projekta, Obrazloženje izbora mreže mjernih stanica na izabranom zaštićenom području u Srbiji (PP „Bačkotopolske doline“) i Hrvatskoj (Tompojevački ritovi), Prikaz mjernih stanica i parametara koji se prate standardnim analitičkim i razvijenim senzorskim metodama u bunarima i kolektorima, Prikaz aktivnosti koje provodi Pokrajinski zavod za zaštitu prirode u okviru projekta, Značaj zelenih pojaseva u uklanjanju zagađujućih materija iz difuznih izvora zagađenja, Uvjeti za formiranje zelenih pojaseva optimalnih dimenzija i funkcionalnosti, Propisane i preporučene širine zelenih pojaseva u međunarodnom zakonodavstvu, Uloga zainteresiranih strana u formiranju višefunkcionalnih zelenih pojaseva.

Ispitivanje stavova zainteresiranih strana izvršeno je anketiranjem prisutnih, usmenim i pisanim putem. Sudionici su popunili upitnik i liste vrednovanja kvaliteta održanog predavanja.