Nazad na objave


Terensko uzorkovanje površinske, podzemne vode i ocjedne vode Tompojevačkih ritovaDatum objave: 24.06.2019.

Istraživački tim IPA projekta Aktivna senzorska mreža za praćenje i procjenu životne sredine radi zaštite i pametnog korištenja močvarnih područja i drugih površinskih voda sa FTN, Novi Sad organizirao je terensko uzorkovanje Tompojevačkih ritova gdje su prikupljeni uzorci površinske, podzemne i ocjedne vode.

Ukupno je prikupljeno 14 uzoraka (2 površinske vode, 8 podzemne vode i 4 uzorka ocjedne vode). Površinska voda je prikupljena direktno iz rita, podzemna voda prikupljena je iz pijezometara u okolini rita, dok je ocjedna voda prikupljena iz izgrađenih kolektora za prikupljanje otpadnih voda. Prikupljeni uzorci su transportirani do laboratorije u skladu sa važićim propisima i preporukama do akreditiranog Laboratorija za monitoring deponija, otpadnih voda i zraka na Odjelu za inženjerstvo zaštite životne sredine i zaštite na radu, Fakulteta tehničkih nauka, Sveučilišta u Novom Sadu gdje su urađene analize prikupljenih uzoraka.