Nazad na objave


Terensko uzorkovanje podzemne vode i ocjedne vode jezera ZobnaticaDatum objave: 21.05.2019.

Istraživački tim IPA projekta Aktivna senzorska mreža za praćenje i procjenu životne sredine radi zaštite i pametnog korišćenja močvarnih područja i drugih površinskih voda sa FTN, Novi Sad organizirao je terensko uzorkovanje jezera Zobnatice gde su prikupljeni uzorci podzemne i ocjedne vode.

Ukupno je prikupljeno 15 uzoraka (9 podzemne vode i 6 ocjedne vode). Podzemna voda iz pijezometara u okolini Jezera dok je ocedna voda prikupljena iz izgrađenih kolektora za prikupljanje otpadnih voda. Prikupljeni uzorci su transportirani do laboratorija u skladu sa važićim propisima i preporukama do akreditiranog Laboratorija za monitoring deponija, otpadnih voda i zraka na Odjelu za inženjerstvo zaštite životne sredine i zaštite na radu, Fakulteta tehničkih znanosti , Sveučilišta u Novom sadu gdje su napravljene analize prikupljenih uzoraka.