Nazad na objave


Terensko uzorkovanje površinske, podzemne i ocjedne vode jezera ZobnaticaDatum objave: 16.04.2019.

Istraživački tim IPA projekta Aktivna senzorska mreža za praćenje i procjenu životne sredine radi zaštite i pametnog korištenja močvarnih područja i drugih površinskih voda sa FTN, Novi Sad organizirao je terensko uzorkovanje jezera Zobnatice gde su prikupljeni uzorci površinske, podzemne i ocjedne vode.

Ukupno je prikupljeno 17 uzoraka (2 površinske vode, 9 podzemne vode i 6 ocjedne vode). Površinska voda je prikupljena direktno iz Jezera, podzemna voda iz pijezometara u okolini Jezera dok je ocjedna voda prikupljena iz izgrađenih kolektora za prikupljanje otpadnih voda. Prikupljeni uzorci su transportirano do laboratorija u skladu sa važićim propisima i preporukama do akreditiranog Laboratorija za monitoring deponija, otpadnih voda i zraka na Odjelu za inženjerstvo zaštite životne sredine i zaštite na radu, Fakulteta tehničkih znanosti, Sveučilišta u Novom Sadu gde su urađene analize prikupljenih uzoraka.