Nazad na objave


Terensko uzorkovanje podzemne vode i ocjedne vode Tompojevačkih ritovaDatum objave: 27.05.2019.

Istraživački tim IPA projekta Aktivna senzorska mreža za praćenje i procjenu životne sredine radi zaštite i pametnog korištenja močvarnih područja i drugih površinskih voda sa FTN, Novi Sad je organizirao je terensko uzorkovanje Tompojevačkih ritova gdje su prikupljeni uzorci podzemne i ocjedne vode.

Ukupno je prikupljeno 12 uzoraka (8 podzemne vode i 4 uzorka ocjedne vode). Podzemna voda prikupljena je iz pijezometara u okolini rita, dok je ocjedna voda prikupljena iz izgrađenih kolektora za prikupljanje otpadnih voda. Prikupljeni uzorci su transportirani do laboratorije u skladu sa važićim propisima i preporukama do akreditiranog Laboratorija za monitoring deponija, otpadnih voda i zraka na Odjelu za inženjerstvo zaštite životne sredine i zaštite na radu, Fakulteta tehničkih znanosti, Univerziteta u Novom Sadu gdje su napravljene analize prikupljenih uzoraka.