Nazad na objave


Održan uvodni sastanak partnera u okviru projekta SeNs WETLANDSDatum objave: 22.11.2017.

Uvodni sastanak svih partnera u okviru projekta Aktivna senzorska mreža za praćenje i procenu životne sredine radi zaštite i pametnog korišćenja močvarnih područja i drugih površinskih voda je održan 22. novembra 2017. godine na Fakultetu tehničkih nauka (vodeći partner), Univerzitet u Novom Sadu.

Projekat SeNs WETLANDS je sufinansiran sredstvima iz Interreg programa prekogranične saradnje Hrvatska-Srbija 2014-2020 (ukupan budžet projekta iznosi oko 390.000,00 evra). Glavni cilj projekta je razvoj integrisanog prekograničnog monitoring sistema za potrebe zaštite životne sredine i biodiverziteta, čime će se obezbediti nova prekogranična korelacija i evaluacija podataka, i rad na unapređivanju zaštite močvarnih područja primenom savremenih metoda detekcije i praćenja ekostatusa graničnih područja.

Sastanak je vodila rukovodilac projekta vodećeg partnera. Članovi projektnih timova svih projektnih partnera su razgovarali o realizaciji projekta i predstojećim aktivnostima (radnim paketima, šta je planirano i urađeno u prvom izveštajnom period, koji su problemi sa kojim su se susreli i njihova rešenja), naročito o izveštavanju za prvi period realizacije, uspostavili su strategije za komunikaciju i izveštavanje i formirali odbor za finansije i upravni odbor. Nakon sastanka, domaćini su organizovali svečanu večeru gde su prisutni nastavili razgovor u prijatnoj atmosferi restorana “Čarda Aqua Doria”.