Nazad na objave


Terensko uzorkovanje površinske, podzemne i ocedne vode jezera ZobnaticaDatum objave: 02.07.2018.

Istraživački tim IPA projekta Aktivna senzorska mreža za praćenje i procenu životne sredine radi zaštite i pametnog korišćenja močvarnih područja i drugih površinskih voda sa FTN, Novi Sad je organizovao terensko uzorkovanje jezera Zobnatice gde su prikupljeni uzorci površinske, podzemne i ocedne vode.

Ukupno je prikupljeno 18 uzoraka (3 površinske vode, 9 podzemne vode i 6 ocedne vode). Površinska voda je prikupljena direktno iz Jezera, podzemna voda iz pijezometara u okolini Jezera dok je ocedna voda prikupljena iz konstruisanih kolektora za prikupljanje otpadnih voda. Prikupljeni uzorci su transportovani do laboratorije u skladu sa važićim propisima i preporukama do akreditovane Laboratorije za monitoring deponija, otpadnih voda i vazduha na Departmanu za inženjerstvo zaštite životne sredine i zaštite na radu, Fakulteta tehničkih nauka, Univerziteta u Novom Sadu gde su urađene analize prikupljenih uzoraka.