Nazad na objave


Terenska poseta jezera Zobnatica radi definisanja potencijalnih lokacija za uzorkovanjeDatum objave: 12.10.2017.

Istraživački tim IPA projekta Aktivna senzorska mreža za praćenje i procenu životne sredine radi zaštite i pametnog korišćenja močvarnih područja i drugih površinskih voda sa FTN, Novi Sad realizovao je ternski obilazak jezera Zobnatica. Na terenu je urađen obilazak Jezera i kolektovan je po jedan uzorak površinske vode sa pet lokacija da bi se ispitao fizičko-hemijski kvalitet Jezera.

Takođe su targetirani potencijalni izvori zagađenja samog Jezera. Prikupljeni uzorci su transportovani do laboratorije u skladu sa važićim propisima i preporukama do akreditovane Laboratorije za monitoring deponija, otpadnih voda i vazduha na Departmanu za inženjerstvo zaštite životne sredine i zaštite na radu, Fakulteta tehničkih nauka, Univerziteta u Novom Sadu gde su urađene analize prikupljenih uzoraka.