Nazad na objave


Održan šesti sastanak partnera u okviru projekta SeNs WETLANDSDatum objave: 06.02.2019.

Šesti sastanak svih partnera u okviru projekta Aktivna senzorska mreža za praćenje i procenu životne sredine radi zaštite i pametnog korišćenja močvarnih područja i drugih površinskih voda je održan 6. februara 2019. godine na Fakultetu elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija (partner broj 2), u Osijeku.
Rukovodilac projekta je na početku sastanka prikazala finansijski izveštaj i odobrene sertifikate projektnih partnera FTN i INCVP, kao i poslati izveštaj o realizaciji projekta na kraju trećeg perioda.

Potom su dr Miodrag Brkić (FTN) i dr Tomislav Keser govorili o razvoju bežičnih mernih stanica i predstavili rezvijeni prototip i maketu. Boris Obrovski je prezentovao razvijeni FOS uređaj koji će se korisiti za laboratorijske analize uzoraka vode iz močvarnih područja jezera Zobnatica i Tompojevačkih ritova.

Na kraju sastanka, učesnici su procenili dostignuća u prethodnom periodu i razgovarali o predstojećim aktivnostima predviđenim u periodu P4 i kako optimizovati njihovu realizaciju. Osim toga, prisutni su raspravljali o najboljem načinu na koji se projekat SeNs Wetlands može prezentovati u okviru internet stranice Programa Interreg-IPA CBC Hrvatska-Serbia 2014-2020.
Posle radnog sastanka, članovi timova projektnih partnera su imali ručak u restoranu "Prehrana" (Kneza Vinkovačka 2, 31000 Osijek).