Nazad na objave


Održan peti sastanak partnera u okviru projekta SeNs WETLANDSDatum objave: 20.11.2018.

Peti sastanak svih partnera u okviru projekta Aktivna senzorska mreža za praćenje i procenu životne sredine radi zaštite i pametnog korišćenja močvarnih područja i drugih površinskih voda je održan 20. novembra 2018. godine u prostorijama Fakulteta tehničkih nauka (FTN, vodeći partner) u Novom Sadu.

Rukovodilac projekta je na početku sastanka prikazala finansijski izveštaj i odobrene sertifikate svih projektnih partnera, kao i poslati izveštaj o realizaciji projekta na kraju drugog perioda. Projektni partneri su potom razgovarali o realizaciji radnog paketa Komunikacije: šta je do sad urađeno i kako optimizovati realizaciju planiranih aktivnosti.

Nakon pauze, dr Miodrag Brkić (FTN) je predstavio razvoj bežičnih mernih stanica, i dr Ivana Mihajlović (FTN) je prezentovala rezultate laboratorijskih analiza za uzorke vode koji su sakupljeni na močvarnim područjima jezera Zobnatica i Tompojevačkih ritova, i odgovarajuće zaključke. Ranko Perić (INCVP) je izvestio o istraživanjima vaskularne flore u okviru projekta SeNs Wetlands.

Na kraju sastanka, učesnici su procenili dostignuća u prethodnom periodu (prvoj polovini implementacije) i razgovarali o predstojećim aktivnostima predviđenim u periodu P4 i pripremi za izveštavanje o implementaciji projekta u periodu P3.

Posle radnog sastanka, članovi timova projektnih partnera su nastavili razgovor uz večeru u prijatnoj atmosferi u restoranu "Carda Aqua Doria".