Nazad na objave


Održana svečanost povodom otvaranja projekta SeNs WETLANDSDatum objave: 21.11.2017.

Svečanost povodom otvaranja projekta Aktivna senzorska mreža za praćenje i procenu životne sredine radi zaštite i pametnog korišćenja močvarnih područja i drugih površinskih voda je održana 21. novembra 2017. godine na Fakultetu tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu, u prisustvu preko 40 učesnika i predstavnika medija.
Na otvaranju su prisustvovali predstavnici svih partnera na projektu: Fakulteta tehničkih nauka iz Novog Sada, Fakulteta elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija iz Osijeka, Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode iz Novog Sada i Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Vukovarsko-srijemske županije. Zvanični predstavnici su pozdravili sve prisutne i predstavili partnerske institucije kao i njohove uloge i zaduženja u okviru projekta SeNs WETLANDS. Pored toga, zamenica sekretara Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine Autonomne pokrajine Vojvodina je pozdravila sve goste i iskazala podršku projektu SeNs WETLANDS ističući značaj koji će on imati na međugraničnu saradnju između Srbije i Hrvatske i zaštitu životne sredine i biodiverziteta obe zemlje.

Prisutni je pružena mogućnost da se bolje upoznaju sa ciljevima i planiranim aktivnostima na projektu SeNs WETLANDS. Projekat je nastao iz potrebe ulaganja dodatnih napora u zaštitu močvarnih staništa (postojećih i planiranih Natura 2000 područja) kao najosetljivijih i najugroženijih ekoloških sistema. Močvare su područja posebne biološke raznolikosti koja modernizacijom i preteranom eksploatacijom postaju sve ugroženija, naročito usled intenziviranja poljoprivrednih aktivnosti.
Projekat SeNs WETLANDS je sufinansiran sredstvima iz Interreg programa prekogranične saradnje Hrvatska-Srbija 2014-2020 (ukupan budžet projekta iznosi oko 390.000,00 evra). Njegov glavni cilj je razvoj integrisanog prekograničnog monitoring sistema za potrebe zaštite životne sredine i biodiverziteta, čime će se obezbediti nova prekogranična korelacija i evaluacija podataka, i rad na unapređivanju zaštite močvarnih područja primenom savremenih metoda detekcije i praćenja ekostatusa graničnih ekoloških područja. Na projekat SeNs WETLANDS su planirane mnoge aktivnosti poput:

• razvoj i implementacija aktivnog senzorskog monitoring sistema kojim će se omogućiti stvaranje prekogranične baze podataka;
• analiza fizičko-hemijskih parametara vode analitičkim metodama i novim metodama zasnovanim na optičkom senzoru;
• određivanje preporuka i smernica za unapređenje uloge zaštitnog vegetacionog pojasa na nasipima i obalama močvarnih staništa u blizini poljoprivrednog zemljišta u Panonskoj regiji i susednim oblastima;
• prikupljanje podataka o zainteresovanosti lokalnih zajednica i drugih relevantnih grupa za korišćenje i održavanje višenamenskih vegetacionih pojaseva;
• edukacija i obuke u osnovnim i srednjim školama.