Nazad na pregled projektnih partnera

 

Fakultet tehničkih nauka je osnovan 18. svibnja 1960. godine, u Novom Sadu i sastoji se od 13 odjela, 13 administrativnih službi i 36 istraživačkih centara. Sa više od 12.000 studenata i 1.200 zaposlenih, pokriva površinu od oko 30.000 m2, podeljenih u 7 zgrada, Fakultet spada u najveće i najrazvijenije fakultete u regiji. U tijeku je izgradnja zgrade Znanstveno-tehnološkog parka, jednog od nasuvremenijih u Srbiji i najvećeg objekta koji se u poslijednjih trideset godina gradi u okviru Kampusa Novosadskog sveučilišta.

 

Brz odgovor u stvaranju novih tehnologija kao i intenzivan rast privrede i društvenog sektora, traže odgovarajući razvoj istraživačkog rada, istraživački orijentirane fakultete i učinkovite centre za transformaciju znanja u svrsishodnim tehnologija. To podrazumijeva:

 

 

Shodno tome, aktivnost na Fakultetu tehničkih nauka podijeljene su u sljedeće grupe:

 

 

Kao rezultat kontinuiranog uspješnog djelovanja na svim poljima, Fakultet tehničkih nauka certificiran je po EN ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 i OHSAS 18001:2007 i akreditiran kao istraživačka i znanstvena ustanova, što potvrđuje visoku kvalitetu njegovog rada.

 

Kada je riječ o suradnji s gospodarstvom, stvaranje poduzetničke sredine na fakultetu, visoko kvalificiranih radnika, transfer i komercijalizacija znanja na fakultetu rezultirala je stvaranjem više od 100 malih i srednjih poduzeća. Pored toga, postoji više od 300 sporazuma o poslovnoj suradnji potpisanih, ne samo sa kompanijama iz Srbije i ragije, nego i sa vodećim inozemnim kompanijama.