Nazad na pregled projektnih partnera

 

Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek je visokoškolska i znanstveno-istraživačka ustanova koja provodi znanstveno-istraživačke, razvojne i obrazovne projekte te izvodi preddiplomske, diplomske, poslijediplomske i stručne studije iz područja tehničkih znanosti. 

 

Utemeljena je 1978. godine kao treći studij tog smjera u Republici Hrvatskoj na inicijativu Sveučilišta u Osijeku i djelovala je kao zaeban studij sve do 1993. dok nije osnovana ustanova Elektrotehnički fakultet (ETFOS). Dolaskom novih tehnologija i širenjem nastavno-istraživačkog spekra 2016. godine dolazi do promjene naziva u Fakultet Elektrotehnike računarstva i informacijskih tehnologija (FERIT). 

 

Danas na FERIT-u osnovano je ukupno šest zavoda, izvodi se tri bloka preddiplomskog, devet blokova diplomskog i tri smjera stručnog studija. Kao visokoškolska ustanova ima osnovane i poslije diplomske studije u obliku poslijediplomskih specijalističkih i doktorskih studija.

 

Projektni tim na projektu Sens Wetlands prema unutarnjoj strukturi FERIT-a pripada zavodu za računalno inženjerstvo i automatiku. Misija zavoda je obrazovanje studenata kroz sveučilište i stručne studije na području automatzacije, robotike i procesnog računarstva s ciljem stvaranja visokostručnog kadra koji su sposobni pratiti razvoj tehnologija te primjenjivati stečena znanja u rješavanju inženjerskih problema. Osim nastavne komponente članovi zavoda aktivno rade stručne projekte s gospodarstvom kako bih stečena znanja mogli primjenjti na svarne probleme u gospodarstvu i na taj način postižu sinergiju teorije i prakse. 

 

Brojni nacionalni i međunarodni projekti pod vodstvom i partnerstvom zavoda za računalno inženjerstvo i automatiku su uspješno realizirani o čemu svjedoče i brojni znanstveni radovi objavljeni u tom podučju.

 

 

 

 


 

 

 

Projektni tim zavoda za računalno inženjerstvo i automatiku na projektu Sens Wetlands

 

       

 

 

        Izv.prof.dr.sc Tomislav Keser

        Uloga: Voditelj

        Zadaci: Vođenje projekta i testiranje sustava

 

 

 

 

 

 

 

        Doc.dr.sc Ivan Aleksi

        Uloga: Suradnik

        Zadaci: Razvoj programske podrške

 

 

 

 

 

 

 

        Doc.dr.sc. Tomislav Matić

        Uloga: Suradnik

        Zadaci: Razvoj programske podrške

 

 

 

 

 

 

 

        Dr.sc. Ivan Vidović

        Uloga: Suradnik

        Zadaci: Testiranje sustava

 

 

 

 

 

 

 

        Dario Došen mag.ing.comp.

        Uloga: Suradnik

        Zadaci: Razvoj web sučelja i baze podataka

 

 

 

 

 

 

 

        Filip Sušac mag.ing.comp

        Uloga: Suradnik

        Zadaci: Održavanje i razvoj web sučelja, rad na terenu